30 - 05 - 2023

 

 

Frans van Tilburg 
 
 
 
1933 ~ 2005
 

 
 

Frans van Tilburg begon zijn muzikale loopbaan op elfjarige leeftijd achter het harmonium van de christelijke gereformeerde kerk van Gorinchem om daar de twee diensten te begeleiden.

Daarna begeleidde hij achtereenvolgens de diensten in de hervormde kerken van Spijk, Heukelum, Rumpt en Werkendam.
Sinds 1992 was hij verbonden aan de gereformeerde kerk in Sliedrecht.

Op de middelbare school speelde Frans van Tilburg met de gedachte theologie te gaan studeren.

Maar toen hij Dirk Jansz. Zwart het canonisch voorspel over Psalm 84 van Jan Zwart hoorde spelen, wist hij het en zei hij "dat wil ik ook".

Frans van Tilburg studeerde bij Jan Bonefaas, Feike Asma en Adriaan Kousemaker.

Dirk Jansz. Zwart was het, die tijdens een orgelbespeling in de grote kerk van Gorkum zijn oren opende voor de schoonheid van het orgel en daarmee werd het voornemen om theologie te gaan studeren teniet gedaan.

Van Jan Bonefaas leerde hij wat orgelspelen is, in alle facetten en op diens aanraden kwam Frans bij Feike Asma in de leer.

Ongelofelijk boeiend was het om van deze man les te hebben.

Grote werken van Bach, Mendelssohn, Widor gingen leven voor je onder zijn toeziend oog.

Feike maakte aantekeningen in de muziek. Frans schreef daarover: “Als ik tijdens een orgelconcert in mijn muziek nog aantekeningen van Asma tegen kom weet ik nog welke opmerkingen hij toen maakte: dat moet je zus of zo aanpakken, want anders….”

In het boek: Over Feike Asma gesproken van Klaas Schipper (1999) staat het volgende.

Frans van Tilburg schrijft als herinneringen aan een groot musicus:

"Meermalen heb ik aan de knoppen gestaan wanneer Feike in de Grote kerk in Gorkum het orgel bespeelde tijdens zang-orgelavonden, vaak met één of meerdere koren onder leiding van Jan Bonefaas".

"Toen de stichting orgelcentrum een cursus organiseerde met Feike Asma als interpretatie-docent, heb ik me direct als deelnemer aangemeld. Er waren 5 cursisten waaronder Jaap Nieuwenhuijse en Herman van Vliet.

We kregen les in de Wilhelminakerk in Rotterdam. Op een gegeven moment bleef ik alleen over.

Voor mijn orgellessen ging ik dan naar Den Haag".

Lutherse kerk te Den Haag

Ook was Frans van Tilburg dirigent van verschillende koren waar onder het gemengd koor "Asaf" uit Papendrecht, het gereformeerd kerkkoor Sliedrecht, het Reeuwijks Christelijk Gemengd Koor(+/- 2 jaar) en oratoriumverenigingen in Spijkenisse (31 jaar) en Ridderkerk(34 jaar).

In de jaren dat hij dirigent was van de oratoriumverenigingen zijn regelmatig The Messiah van G.F. Händel, Johannes Passion van J.S. Bach, Gloria van A. Vivaldi en de Schöphung van J. Haydn uitgevoerd.

Frans heeft hier veel energie ingestoken om deze stukken ingestudeerd te krijgen.

Met het Reeuwijks koor heeft hij op 27 oktober1989 een concert gegeven in de St. Jans kerk te Gouda.

Op het programma stonden o.a. de Messe Solonelle van Ch.M.Gounod en het Te Deum laudamus van W.A.Mozart

Hierbij speelde Bert Kruis orgel en Martin Zonnenberg vleugel.

En op 18 november 1989 werd door het Reeuwijks Christelijk Gemengd Koor samen met het Chr. Gem. koor "Halleluja" uit Werkendam en het Chr. Gem. koor "met hart en stem" uit Zwijndrecht o.l.v. Frans, meegewerkt aan een zang en orgelavond in de grote kerk van Dordrecht.

Deze avond stond in het teken van “Hommage aan Feike Asma".

Frans gaf graag les en speelde graag concerten, hij noemde die eigenlijk liever orgelbespelingen.

Bij de orgelconcerten dacht Frans altijd met grote dankbaarheid aan de adviezen en inzichten van Feike.

Maar het liefst begeleidde hij de samenzang in kerkdiensten, uiteraard met een goed contact met de predikant, want dat was een voorwaarde om samen een dienst "te kunnen maken".

Het 40-jarig organisten jubileum van Frans in september 1984 werd gehouden in de Laurenskerk van Rotterdam.

Jammer dat Feike Asma, die het hoofdorgel zou bespelen, moest afzeggen vanwege ziekte, want hij had graag meegedaan. Hij had tegen Frans gezegd: "Reken erop dat we een muzikaal feestje zullen bouwen".

 

 

 

 

 

 

Toen Frans 50 jaar organist was heeft hij een CD uitgegeven met de volgende nummers:

Psalm 84 van jan Zwart

Psalm 80 van Jan Bonefaas

Psalm 8 van Feike Asma

Sortie Aldert van Hoornaar (oud leerling heeft dit nummer aan Frans opgedragen)

Psalm 41 van Bert Kruis

Sonate IV van Mendelsohn

Toccata van Claussmann

Improvisatie over gezang 107 van Frans van Tilburg

Psalm 113 van Frans van Tilburg (zijn 1e koraal bewerking)

Prelude pastoral van C. Kint

'O Durchbrecher aller Bande' S. Karg-Elert

In het boekje bij deze CD schrijft Frans: "Dat deze CD begint met psalm 84 van Jan Zwart zal iedereen duidelijk zijn. Als herinnering aan mijn orgelleraren viel de keus op psalm 80 van Jan Bonefaas en psalm 8 van Feike Asma".

In 2004 was het jaar dat hij 60 jaar organist was.

Verder heeft Frans van Tilburg jaren lang meegewerkt aan de zomeravond zang- en orgelavonden in Haamstede.

Die werden goed bezocht door de toeristen.

Gelukkig heeft Frans samen met Bert Kruis in de afgelopen jaren meegewerkt aan de uitgave van 10 bundels orgelmuziek onder de naam: "Musica Religiosa". Dus blijft de muzikale bezieling van Frans bewaard.

Bert Kruis, een van zijn leerlingen, werkte meer dan twintig jaar met Frans van Tilburg samen. Ze begeleidden elkaars koren, gaven samen concerten en maakten CD’s. Bert Kruis herinnert zich zijn leermeester als een uiterst bescheiden man.

Frans was geboeid door de Engelse koor muziek.

Dit was een soort van passie van hem hij heeft dan ook vele engelse kerken bezocht.

Frans van Tilburg maakte al dan niet samen met zijn vriend Bert Kruis o.a. de volgende CD's

 

Jan Zwart Kerstsuite 1 & 2 Grote Kerk Maassluis

Frans van Tilburg & Bert Kruis spelen eigen koraalbewerkingen deel 1 (Nieuwe kerk Zierikzee)

Frans van Tilburg & Bert Kruis spelen eigen koraalbewerkingen deel 2 (Dom kerk Utrecht)

Frans van Tilburg & Bert Kruis spelen koraalbewerkingen op het orgel van Grote of St. Maartenskerk te Gorinchem

Feike Asma orgelboek van de enige Gezangen (Frans van Tilburg & Bert Kruis)

Improvisaties van uit de Grote kerk te Breda (organisten Frans van Tilburg en Jan Zwanepol)

Frans van Tilburg 50 jaar organist

Passie en Pasen

Ere zij God (Grote kerk te Maassluis)

 

Klik hier voor een sample van Psalm 87 van Frans van Tilburg

40 jaar dirigent Het Bätz-Witte orgel grote kerk Gorinchem 50 jaar organist 1994
  Kam en Van der Meulen-orgel Grote Kerk Dordrecht in de jaren '70
Frans van Tilburg 40 Jaar Dirigent (grote kerk Gorinchem)

 

 

Op zaterdag 28 mei 2005 overleed hij na een kort ziekbed. Hij werd 72 jaar.

Hieronder een deel van de rouwkaart en de liturgie van de rouwdienst.

 

Liturgie rouwdienst

Organist Bert Kruis

"Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust" - Feike Asma

Canonisch voorspel en koraal Psalm 84 - Jan Zwart

Samenzang Psalm 43 : 3 en 4

Samenzang Psalm 56 : 5 en 6

Arioso en koraal Psalm 62 vers 1 - Frans van Tilburg

Samenzang Gezang 171 : 1 en 4

Trio "De dag door Uwe gunst ontvangen" en "Blijf bij mij Heer" - Frans van Tilburg

 

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de site www.fransvantilburg.nl

 

bron: “laat zich ’t orgel overal…. “van Rik Valkenburg

 

Hier onder nog een aantal video's van  Frans van tilburg